Đào tạo chuyên môn sâu về Thương mại điện tử cho đối tượng chuyên trách trên địa bàn tỉnh năm 2020

21/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 4264/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 18/KH-SCT ngày 03/03/2020 của Sở Công Thương thực hiện phát triển thương mại điện tử năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đào tạo chuyên môn sâu về Thương mại điện tử cho đối tượng chuyên trách trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày 18/12/2020, Sở Công Thương tổ chức lớp đào tạo về thương mại điện tử cho lực lượng chuyên trách trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tham dự giảng dạy có ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh tế số - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương; Ông Vũ Minh Ngọc – Chuyên viên phòng Kế hoạch và Đào tạo – Trung tâm Phát triển Kinh tế số. Khóa đào tạo đã giới thiệu, trao đổi các vấn đề chủ yếu như: Những tác động của Covid với Thương mại điện tử Việt Nam và thế giới; Những mô hình Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp vượt qua “cơn bão” COVID 2020; Một số hành vi gian lận và diễn biến phức tạp trong hoạt động thương mại điện tử trong giai đoạn mới  và các vấn đề khó khăn tồn tại trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

 Buổi đào tạo đã cơ bản trang bị kiến thức cho cán bộ. công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn tỉnh về thương mại điện tử. Qua đó nâng cao hơn nữa công tác tham mưu cho Lãnh đạo góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế./.

 


Cao Thúy

Phòng Quản lý đầu tư & HTQT


Các tin đã đưa ngày: