Nghiệm thu đề án hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm kính tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

16/09/2019

Thực hiện Quyết định số 180/QĐ-SCT ngày 29/7/2019 của Sở Công thương Vĩnh Phúc về việc phê duyệt các nội dung chi khuyến công năm 2019 (đợt 1). Sáng 04/9/2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc đã phối hợp với cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Hồng nghiệm thu đề án “Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm kính” tại xã Cao Phong huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghiệm thu đề án hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm kính tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tới dự buổi nghiệm thu, có bà Vũ Kim Chung - chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công thương Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và TVPTCN; ông Nguyễn Duy Tiến - Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sông Lô; ông Trịnh Tuấn Anh - phó Chủ tịch xã Cao Phong; ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ cơ sở.

Đề án hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm kính được xây dựng từ tháng 02 năm 2019 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.Cơ sở đã đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị gồm: máy cắt hai đầu; máy phay đầu đố thông minh; máy hơi; máy đột dập; máy khoan bàn. Hiệu quả của đề án là giải quyết việc làm cho 5 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng/người/tháng, doanh thu ước đạt 1 tỷ đồng/năm; giải phóng sức lao động, tạo ra nhiều sản phẩm với độ chính xác tuyệt đối, tiết kiệm nguyên vật liệu.

Đây là đề án được nghiệm thu đầu tiên năm 2019, đã nhiều năm nay hoạt động khuyến công đã gắn với hoạt động phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục vai trò đưa các chủ trương chính sách của nhà nước về khuyến công tới các cơ sở công nghiệp nông thôn trong toàn tỉnh.

 


Phan Thị Hoan

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: