Thông báo Về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo khuyến mại.

04/05/2020

Thông báo

Về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với doanh nghiệp

 nộp hồ sơ thông báo khuyến mại.

 

             Kính gửi các doanh nghiệp!

        Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Cục xúc tiến - Bộ Công Thương ban hành văn bản số 977/XTTM - QLXT ngày 15/4/2020 về việc triển khai công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xúc tiến thương mại (Có văn bản kèm theo).

          Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc thông báo đến các doanh nghiệp có hoạt động thông báo khuyến mại hạn chế việc gửi thông báo trực tiếp, thông báo qua đường bưu điện đến Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc. Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: www.dichvucong.gov.vn để giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp (Chẳng hạn với thủ tục thông báo chương rình khuyến mại thực hiện trên phạm vi toàn quốc thay vì phải thực hiện thủ tục hành chính tại 63 Sở Công Thương trên toàn quốc thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện 01 lần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia).     

         Sở Công Thương Vĩnh Phúc Thông báo đến các doanh nghiệp biết và thực hiện. 

       Rất mong được sự quan tâm của các doanh nghiệp./.

 

Các tin đã đưa ngày: