Sở Công Thương tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân.

18/10/2017

Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

Thực hiện Luật tiếp công dân, Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện, đã góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, nhất trí trong tập thể cán bộ, công chức Ngành Công Thương. Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thông tri của Tỉnh ủy, Luật tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành …tới toàn thể cán bộ công chức trong Ngành Công Thương. Ngoài ra, Sở Công Thương còn tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo” cho cán bộ, công chức, viên chức trong Sở với 120 người tham gia.

Nội quy tiếp công dân đã được Giám đốc Sở ban hành tại Quyết định số 274/QĐ-SCT ngày 01/12/2015. Theo đó, Lãnh đạo Sở chủ trì tiếp công dân định kỳ tại phòng tiếp công dân của Sở ngày 10 và 20 hàng tháng, Thanh tra sở tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần;  

Từ ngày 01/7/2014 đến nay, Sở Công Thương đã tiếp 12 lượt công dân đến để kiến nghị, phản ánh với 10 vụ việc. Tình hình công dân đến kiến nghị, phản ánh giảm so với trước, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực (08 vụ) và lĩnh vực thương mại (02 vụ) như giá bán điện; việc kiểm định công tơ đo đếm điện; việc xây dựng đường điện 0,4 kv; việc thu tiền lắp đặt công tơ điện, vv.

Nhìn chung, tình hình tiếp công dân đến để kiến nghị, phản ánh nội dung không phức tạp về cơ bản đã được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Kim Dung

Phòng Thanh tra


Các tin đã đưa ngày: