Thanh tra Sở Công thương triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kết luận, kiến nghị thanh tra về hoạt động điện lực năm 2015

08/04/2016

Thực hiện Quyết định số 292/QĐ-SCT ngày 11/12/2015 của Giám đốc Sở Công thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016.

Từ ngày 03/3/2016 đến ngày 15/3/2016 Thanh tra sở đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra về hoạt động điện lực năm 2015 tại 05 đơn vị: Công ty TNHH điện năng Bình Dương; Hợp tác xã dịch vụ điện Tam Hồng; Hợp tác xã dịch vụ điện Tề Lỗ; Công ty Cổ phần điện lực Đại Lộc; HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Thịnh. 

Nội dung kiểm tra việc thực hiện Kết luận, kiến nghị thanh tra về hoạt động điện lực năm 2015. Qua kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, về cơ bản đã khắc phục được những kiến nghị trong kết luận: Đã thực hiện niêm yết công khai tại các địa điểm giao dịch mua bán điện các quy định của pháp luật về biểu giá điện; thủ tục thực hiện cấp điện, đo đếm điện, ghi chỉ số công tơ, thu tiền điện và kết thúc dịch vụ điện; quy định về ngừng, giảm mức cung cấp điện; hướng dẫn về an toàn điện; mở sổ theo dõi phiếu công tác, lệnh công tác, sổ theo dõi sự cố lưới điện, sổ thông báo ngừng, giảm cung cấp điện; thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực được cấp phép với cơ quan cấp giấy phép theo quy định; kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện theo quy định; đã nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực với tổng số tiền 13,5 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

 Kết thúc cuộc kiểm tra Tổ công tác đã kiến nghị  đối với 5 đơn vị hoạt động điện lực nêu trên phải tập trung thực hiện những nội dung: Gửi báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho cơ quan cấp giấy phép theo quy định; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, kế toán và công nhân vận hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, kinh doanh điện năng;  phải tăng cường công tác kiểm tra về bảo vệ an toàn công trình lưới điện trên địa bàn HTX quản lý để phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm và báo cáo, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện trong phạm vi quản lý của mình./.


Hà Thị Phương

Thanh tra Sở


Các tin đã đưa ngày: