Tăng cường thanh tra hoạt động, quản lý cụm công nghiệp năm 2014

22/09/2014

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-SCT ngày 17/6/2014 của Giám đốc Sở Công thương, về việc thanh tra hoạt động, quản lý cụm công nghiệp năm 2014. Từ ngày 27/6/2014 đến ngày 29/7/2014, Đoàn thanh tra Sở Công thương đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2  và Công ty Quảng Lợi.

Nội dung chính tập trung vào chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, việc triển khai đầu tư xây dựng cụm; nguồn vốn và việc sử dụng nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ; thực hiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cụm; kết quả thực hiện dự án đầu tư; hoạt động đầu tư xây dựng và thực hiện công tác quản lý, khai thác hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh.

Qua thanh tra đã phát hiện những tồn tại, hạn chế và sai phạm như: Thực hiện dự án chậm so với tiến độ quy định trong giấy chứng nhận đầu tư; chưa thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư 08/2009/TT/BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường; chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Sở Công thương theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp; chưa trình Sở Công thương phê duyệt Điều lệ quản lý cụm công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh V/v quản lý đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh công tác bồi thường GPMP còn rất chậm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trong cụm công nghiệp...

Những hạn chế, sai phạm trên do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Công tác bồi thường GPMB còn gặp nhiều khó khăn, do các hộ dân chưa đồng tình, chưa nhận tiền bồi thường, tiền hỗ trợ; việc huy động vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp còn hạn chế, chủ đầu tư chưa huy động được các nguồn vốn khác cho việc đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, chưa hiệu quả; kết cấu hạ tầng còn chưa hoàn thiện, nên các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp còn hạn chế.

Kết thúc cuộc thanh tra Giám đốc Sở đã ban hành kết luận số 441/KL-SCT ngày 28/8/2014 về hoạt động, quản lý cụm công nghiệp tại Công ty Cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2; Kết luận số 442/KL-SCT ngày 28/7/2014 về hoạt động, quản lý cụm công nghiệp tại Công ty Quảng Lợi. Trong đó đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc để xảy ra những tồn tại nêu trên và có biện pháp khắc phục ngay những sai phạm và trách nhiệm đã nêu trong kết luận thanh tra.


Thanh tra Sở Công Thương


Các tin đã đưa ngày: