TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THANH TRA THÁNG 6 NĂM 2014 VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG

25/08/2014

Ngày 22/5/2014 Giám đốc Sở Công thương ban hành Quyết định số 145/QĐ-SCT, về việc thanh tra hoạt động Công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công . Theo đó từ ngày 03/6/2014 đến ngày 26/6/2014, Đoàn Thanh tra Sở Công thương đã tiến hành thanh tra tại 05 đơn vị: Công ty TNHH MTV Tập đoàn Đông Sơn; Cơ sở sản xuất Hà Quang Trung; Công ty TNHH Thêu ren Trường Sơn; Công ty Cổ phần thương mại - XNK Tùng Mai; Công ty Cổ phần ACCURACY.

Qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện một số hạn chế, thiết sót và sai phạm như: Chưa sử dụng hết số lao động được đào tạo vào làm việc tại đơn vị; công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ có liên quan đến Chương trình khuyến công không đầy đủ; Chưa có bản cam kết bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Chưa gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định…

Nguyên nhân: Do ảnh hưởng kinh tế tác động, nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thách thức như: Khó khăn về tài chính, thiếu vốn để đầu tư, giá cả biến động, sự cạnh tranh về ngành hàng, việc tuyển dụng lao động…đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Chưa quan tâm, chưa nắm bắt kịp thời những quy định của pháp luật về lưu trữ; lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường… nên việc chấp hành chưa nghiêm.

Kết thúc cuộc thanh tra Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận Thanh tra về hoạt động Công nghiệp và thực hiện Chương trình khuyến công tại các đơn vị nêu trên. Trong đó yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót và sai phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra.


Thanh tra Sở Công Thương


Các tin đã đưa ngày: