TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THANH TRA VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ QUY MÔ CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35 KV

25/08/2014

Ngày 21/4/2014 Giám đốc Sở Công thương ban hành các Quyết định số 108,109,110/QĐ-SCT về việc thanh tra hoạt động tư vấn thiết kế các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 35 KV. Theo đó từ ngày 06/5/2014 đến ngày 13/5/2014, Đoàn Thanh tra Sở Công thương đã tiến hành thanh tra tại 03 đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Vĩnh Phúc; Công ty TNHH Yên Minh; Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ ADE.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những thiếu sót, sai phạm, vi phạm: Không thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực được cấp phép với cơ quan cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 9, Điều 19 Thông tư 25/2013 ngày 29/10/2013 của Bộ Công thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực; trong hồ sơ thiết kế còn có công trình thiếu dấu thẩm định; không ghi ngày tháng năm trong hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự toán; còn thiếu chữ ký chủ nhiệm, thiết kế khảo sát; chưa treo biển hiệu tại trụ sở làm việc của Công ty theo quy định.

Nguyên nhân: Do ảnh hưởng kinh tế tác động, tình hình hoạt động tư vấn thiết kế xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm về số lượng các công trình mới. Chưa quan tâm, trú trọng việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế nói chung, chuyên gia tư vấn nói riêng, còn giao khoán cho chuyên gia tư vấn. Đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 1.500.000, đồng.

Kết thúc cuộc thanh tra Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận Thanh tra về hoạt động tư vấn thiết kế các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 35 KV. Trong đó đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay những thiếu sót, sai phạm và vi phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra.


Thanh tra Sở Công Thương


Các tin đã đưa ngày: