Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương. (03/12/2015)

Ngày 27/10/2015 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương, Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/12/2015, với một số nội dung cơ bản sau:

Đồng chí Nguyễn Thành Dũng - TUV- Giám đốc Sở Công Thương thăm và làm việc tại các xã triển khai thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND thuộc huyện Lập Thạch và Sông Lô (27/10/2014)

Thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 – 2015, ngày 26/9/2014 Đoàn công tác của Sở Công Thương Vĩnh Phúc do đồng chí Nguyễn Thành Dũng – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc về công tác truyền nghề mây tre đan cho lao động nông thôn tại làng nghề mây tre đan Thôn Mới xã Cao Phong - huyện Sông Lô, thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 37/2011/NQ-HĐND, NĂM 2014 (27/10/2014)

Trong những năm qua chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển nghề nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động thực hiện quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH luôn được Nhà nước quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả từ TW đến địa phương.

Giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ kiện cho Công ty Samsung Electronics Việt Nam (22/09/2014)

Mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đã được đề cập đến rất nhiều, song còn rất chung chung, thiếu các giải pháp cụ thể, chính sách rõ ràng để các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam được trở thành nhà cung cấp cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014. (08/07/2014)

Dự kiến 6 tháng đầu năm, Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hàng hoá tăng 3,75% so với cùng kỳ trong đó: Nhà nước tăng 8,04%; Ngoài quốc doanh tăng 3,77%; Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng 3,68%.
Các tin đã đưa ngày: