DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

31/08/2017

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
I
 LÃNH ĐẠO SỞ
 
1
Trần Quốc Huy
Giám đốc Sở
 
2 Nguyễn Ngọc Phi Phó Giám đốc Sở 0211.3862.782
3 Nguyễn Viết Sơn Phó Giám đốc Sở 0976.635.777
II
VĂN PHÒNG SỞ
0211. 3862477
  Nguyễn Xuân Bình Chánh Văn phòng Sở 0912.718.537
1 Lê Thị Thu Hiền Phó Chánh Văn phòng 0912.876.269
2
Phạm Thị Duyên
Phó Chánh Văn phòng
0913.284.691
3 Vũ Kim Chung Kế toán 0899.454.222
4 Dương Đức Long Chuyên viên 0966.168.670
5
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Cán sự (Văn thư)
0211.3862.477
6
Phạm Quang Tuấn
Lái xe
0985.435.252
7 Nguyễn Quang Huy Lái xe  
8 Lê Thị Hà Trang Nhân viên hợp đồng  
III
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
0211.3861.199
0211.3844.800
1
Phạm Văn Tuyến Trưởng phòng 0983.084.689
2 Vũ Vĩnh Hà Phó Trưởng phòng  0915.590.095
3 Lưu Thị Bích Hằng Chuyên viên 0987.802.288
4
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên
0975.516.066
  Trần Thị Kim Dung Thanh tra viên  
IV
THANH TRA SỞ
0211.3722.135
0211.3844.801
1
Nguyễn Văn Dũng
Chánh thanh tra
0211.3722.135
0916.026.026
2 Trần Xuân Hải Phó Chánh Thanh tra 0912.457.220
4 Hà Thị Phương Thanh tra viên 0915.442.658
  Tạ Mạnh Tân Chuyên viên 0913.284.756
V
PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
0211.3840.069
  Phan Anh Thông Trưởng phòng  0966.310.886
1
Dương Thị Vĩnh Hà
Phó Trưởng phòng
0913.284.856
2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 0962.591.979
VI
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
0211.3860.476
1 Ngô Văn Minh Trưởng phòng 0974.253.869
2
Cao Thị Thúy Chuyên viên 0988.864.346
3 Hoàng Ngọc Minh Chuyên viên 0913.314.010
VII
PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG
0211.3841.031
1
Nguyễn Quang Tùng
Trưởng phòng
0912.557.132
3
Nguyễn Phương Huệ Phó Trưởng phòng 0984.709.588

4

Đào Tiến Công Chuyên viên 0917.675.525
4 Nguyễn Tiến Hùng Chuyên viên  
XIII
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
0211.3845401
1
Nguyễn Đức Ngọc
Trưởng phòng
0912.576.303
2 Nguyễn Hoài Nam Phó Trưởng phòng  
IX
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
0211.3862.473
1
Đỗ Như Hoàn
Trưởng phòng
0912.718.568
2 Lê Khắc Phúc Phó Trưởng phòng 0977.106.383
3 Phan Việt Dũng Chuyên viên 01685.753.126
4 Nguyễn Thị Mai Hương Chuyên viên  
5 Tạ Quang Hòa Chuyên viên  

 

 

 Các tin đã đưa ngày: