Tổ chức chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

24/11/2021

Sáng nay, ngày 17/11/2021, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 đã tổ chức họp thống nhất các tiêu chí, thang điểm; tiến hành chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh theo các tiêu chí quy định.

Tổ chức chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Theo kế hoạch, đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trực tiếp đầu tư sản xuất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Có 4 nhóm các sản phẩm tham gia bình chọn, đó là: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; Nhóm các sản phẩm khác. Đa số các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tham gia triển khai công tác bình chọn theo kế hoạch chung của tỉnh. Các cơ sở CNNT cơ bản đã thấy hiệu quả của hoạt động bình chọn, đáp ứng các nội dung yêu cầu theo quy định để tham gia bình chọn. Hội đồng bình chọn đã nhận được hồ sơ tham gia bình chọn của nhiều địa phương gồm: Thị trấn Hương Canh, Thị trấn Thanh Lãng, xã Đạo Đức - huyện Bình Xuyên; Phường Đồng Tâm, Phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên; Xã Xuân Lôi - huyện Lập Thạch; Phường Xuân Hòa thành phố Phúc Yên; Xã Đồng Thịnh huyện - Sông Lô; Xã Cao Đại huyện, Thôn Bàn Mạch - xã Lý Nhân - Vĩnh Tường; Xã Trung Nguyên - huyện Yên Lạc; Thôn Đồng Bá xã Hồ Sơn, Thôn Quan Ngoại xã Tam Quan - huyện Tam Đảo. với 14 bộ sản phẩm của 13 đơn vị, cơ sở đăng ký tham gia bình chọn. Các sản phẩm đăng ký bình chọn chủ yếu thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm.

Các sản phẩm tham gia bình chọn phải đáp ứng yêu cầu chung như sau: Là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm; không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường và đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn, do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn…

Nguyên tắc tổ chức và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014, Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương và các quy định của pháp luật có liên quan; Việc tổ chức bình chọn được thực hiện theo trình tự 02 cấp: cấp huyện và cấp tỉnh; Các sản phẩm đạt giải cùng cấp, không phân biệt địa bàn và có giá trị, quyền lợi như nhau. Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (các cấp) được đăng ký tham gia bình chọn tại nhiều kỳ bình chọn; Các cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.


T.K

Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: