Năm 2022, Vĩnh Phúc phấn đấu tăng trưởng kinh tế 8,5-9%

18/11/2021

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021, định hướng năm 2022. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Vĩnh Phúc phấn đấu tăng trưởng kinh tế 8,5-9%

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr – UBND thực hiện Nghị quyết số 01/NQ – CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách năm 2021 với 6 nhóm trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn cho SXKD, chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt tại các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển KT – XH; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao; triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Về tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 ước đạt 86 nghìn tỷ đồng (tăng 7,3% so với năm 2020); quy mô GRDP dự kiến đạt 135,1 nghìn tỷ đồng (tăng 9,3% so với năm 2020), đưa giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 113,4 triệu đồng/người/năm (tăng 7,9 triệu đồng so với năm 2020).

Tiếp tục cải thiện môi trường, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, năm 2021, dự kiến tỉnh thu hút được 50 dự án mới, trong đó có 30 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 790 triệu USD và 142 triệu USD điều chỉnh tăng vốn (tăng 37,6% so với năm 2020); 20 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đạt 13 nghìn tỷ đồng (tăng 44,7% so với năm 2020).

Lũy kế đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 433 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 7,1 tỷ USD; 822 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 106,4 nghìn tỷ đồng. Hiện đã có 19 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới có dự án đầu tư vào tỉnh, trong đó, Hàn Quốc là quốc gia có số lượng nhà đầu tư lớn nhất.

Về phát triển doanh nghiệp, năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới ước đạt 1.150 doanh nghiệp; trong đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 360 doanh nghiệp (tăng 37,8% so với năm 2020). Năm 2021, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho khoảng 15,3 nghìn lao động (đạt 95,6% kế hoạch).

Trong vấn đề tài chính – ngân sách, mặc dù chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid – 19, song dự kiến năm 2021, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 32 nghìn tỷ đồng (vượt 5% so với dự toán). Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 19,5 nghìn tỷ đồng (vượt 17% so với dự toán).

Tình hình SXKD một số ngành, lĩnh vực năm 2021 cơ bản đạt mức tăng trưởng ổn định. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 10,9 nghìn tỷ đồng (tăng 4,7% so với năm 2020); giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 312, 2 nghìn tỷ đồng (tăng 12,3% so với năm 2020).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 55,3 nghìn tỷ đồng (tăng 5,8% so với năm 2020); doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ ước đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (tăng 5,6% so với năm 2020). Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 103, 9 nghìn tỷ đồng (tăng 13% so với cuối năm 2020); dư nợ cho vay ước đạt 100,3 nghìn tỷ đồng (tăng 14% so với cuối năm 2020).

Về công tác quy hoạch và phát triển đô thị, đến nay, Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã dự thảo xong Phương án quy hoạch mạng lưới không gian các ngành/lĩnh vực, quy hoạch không gian phát triển KT – XH các huyện/thành phố; xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Vĩnh Phúc năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hoạt động trong các lĩnh vực xã hội được triển khai phù hợp với tình hình mới, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Đặc biệt trong lĩnh vực y tế, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương vào cuộc với tinh thần cảnh giác chống dịch ở mức cao nhất, kiên định 5 nguyên tắc phòng chống dịch “Ngăn chặn – Phát hiện – Cách ly – Khoanh vùng và Dập dịch” theo phương châm 4 tại chỗ. Đến nay tỉnh đã tiếp nhận 917,8 nghìn liều vắc xin, triển khai tiêm cho 773,5 nghìn người (đạt 91% dân số trên 18 tuổi)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trước tác động tiêu cực chung bởi dịch Covid – 19 trên toàn thế giới, tình hình phát triển KT – XH năm 2021 của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai dự án nhiều nơi còn chậm; hoạt động SXKD của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, việc triển khai xây dựng hạ tầng KCN chậm; tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường…

Triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, chủ động thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid – 19, vừa phát triển KT – XH, năm 2022, tỉnh đề ra một số mục tiêu tăng trưởng KT - XH, trong đó GRDP tăng từ 8,5 – 9%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 31,2 nghìn tỷ đồng; thu hút 450 triệu USD vốn FDI và 10,5 nghìn tỷ đồng vốn DDI; giải quyết việc làm cho khoảng 16 – 17 nghìn lao động...

Để hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra, bên cạnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển KT – XH giai đoạn 2021 – 2025; triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách đã được ban hành để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất; đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số; tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện kế cấu hạ tầng đô thị, xây dựng NTM, thực hiện các dự án đầu tư công, thu hút đầu tư; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với dự thảo báo cáo KT – XH năm 2021, đề nghị đơn vị chuyên môn tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số vấn đề về thu, chi ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công; định hướng phát triển KT – XH năm 2022.


Hoàng Sơn

Báo Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: