Luyện tập khắc phục hạn chế tiến tới diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

05/11/2021

Ngày 4/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức luyện tập lần 2 trong diễn tập KVPT tỉnh.

Luyện tập khắc phục hạn chế tiến tới diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Dự và chỉ đạo luyện tập có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Ủy viên Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh và thành viên các khung diễn tập.

Phát biểu khai mạc luyện tập, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đợt luyện tập lần này có vai trò quan trọng thống nhất hành động của từng vai diễn, theo từng cương vị chức trách đảm nhiệm, củng cố hoàn thiện các nội dung, tiếp tục làm quen với các điều kiện và tình hình thực tế trong luyện tập, diễn tập tại căn cứ chiến đấu giả định.

Thông qua luyện tập tìm ra những nội dung còn yếu, còn thiếu, còn chưa phù hợp, chưa sát thực tế để tiếp tục khắc phục, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, công tác bảo đảm cho tổ chức luyện tập tổng hợp và diễn tập chính thức đạt kết quả cao.

Đồng chí yêu cầu các khung diễn tập cần phải tập luyện đầy đủ các nội dung theo từng giai đoạn trên cơ sở vận dụng sáng tạo, linh hoạt các tình huống diễn tập gắn với nhiệm vụ công tác của ngành mình, đáp ứng yêu cầu đặt ra của từng trạng thái quốc phòng, không phụ thuộc vào tài liệu.

Các cơ quan, đơn vị chủ động lịch luyện tập theo kế hoạch đảm bảo không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình luyện tập, đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực khắc phục khó khăn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn.

Đồng chí mong muốn Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2, đạo diễn Quân khu 2 quan tâm theo dõi, giúp đỡ, chỉ đạo các khung tập của tỉnh để kịp thời chỉnh sửa, rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện tốt các nội dung diễn tập KVPT tỉnh đạt yêu cầu đề ra.

Chương trình luyện tập sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/11.


Bình Duyên

Báo Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: