Chính sách đặc thù sẽ giúp các địa phương phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội

28/10/2021

Đây là ý kiến được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra tại phiên thảo luận trực tuyến các dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế sáng 27/10 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Chính sách đặc thù sẽ giúp các địa phương phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo các Nghị quyết, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc ban hành các nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhằm thể chế hóa nghị quyết của Đảng, góp phần tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương; phát huy tinh thần tự lực tự cường, huy động nguồn lực, làm đòn bẩy để địa phương phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, Chính phủ cần nghiên cứu, điều chỉnh, sửa Luật Đất đai đối với sự phát triển của các tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh, thành phố phát triển kinh tế - xã hội; tính toán điều kiện, cơ chế đối với các tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, từ đó, quan tâm điều tiết hợp lý, thí điểm cơ chế đặc thù đến các địa phương theo vùng; có phân cấp, phân quyền và phải công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân, tránh cơ chế xin - cho, đồng thời xem xét lựa chọn thí điểm mang tính đại diện vùng miền, sau đó hoàn thiện khung pháp lý, áp dụng cho toàn quốc. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, Chính phủ cần sớm ban hành hướng dẫn, chỉ đạo các bộ, ngành kịp thời làm việc với các địa phương để xử lý các vướng mắc nếu có và theo dõi, giám sát việc thực hiện cơ chế đặc thù, bảo đảm các nghị quyết được thực thi hiệu quả…

Tham gia thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, đại biểu Trần Văn Tiến  khẳng định: các dự thảo Nghị quyết đã cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại các Nghị quyết 26, 45, 54 và 58 về phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế; tạo điều kiện để các địa phương huy động nguồn lực, tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Tiến đề nghị tại khoản 1, Điều 8, cần xem xét cụm từ “được thực hiện trong 05 năm”, nên thay thế bằng cụm từ “được thực hiện đến hết năm 2025” để bảo đảm phù hợp với các kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại quy định tại Điều 5 về Quản lý tài chính - Ngân sách Nhà nước trong dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng vì quy định này bị giới hạn và chưa ưu đãi bằng chính sách quy định tại Nghị định 89 mà Hải Phòng đang được hưởng.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019 - 2020. Đồng thời, nghe Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội./.

 

Bích Phượng

Cổng thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: