Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%

11/10/2021

Trong tháng 9/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 4.131 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 2.171 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn tại trung tâm tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước và giữ ở mức cao liên tục trong những tháng gần đây.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%

Trung tâm đã trả 4.328 kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; số lượng hồ sơ trả trước và đúng hạn là 4.157 hồ sơ (đạt 99,71%); hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 12 hồ sơ (chiếm 0,29%).

Đáng chú ý, có 18 cơ quan, đơn vị trả kết quả giải quyết TTHC trước và đúng hạn đạt 100%; các đơn vị còn lại đều có tỷ lệ giải quyết chậm, quá hạn dưới 1%.

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hiện đã có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 1.598 hồ sơ, trong đó, có 61 hồ sơ nộp mức độ 3 và 1.537 hồ sơ nộp mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 18,9% trên tổng số hồ sơ của các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết.

Một số sở, ngành có phát sinh hồ sơ trực tuyến và đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cao, ổn định như Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông…

Tỷ lệ phát sinh giao dịch thanh toán phí, lệ phí trực tuyến liên tục tăng, lũy kế trong quý III/2021, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 96,4%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao (25%).


Lê Mơ

Báo Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: