Hỗ trợ mua máy móc thiết bị tại Cơ sở Tạ Đình Văn

23/07/2014

Ngày 11 tháng 6 năm 2014, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với phòng Công Thương huyện Tam Dương, UBND xã Hoàng Đan và cơ sở sản xuất Tạ Đình Văn, tiến hành nghiệm thu đề án “ Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị sản xuất hương que xuất khẩu”. Quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, cơ sở đã nhận thấy thị trường tiêu thụ ở các nước theo đạo phật như: Ấn Độ, Ai Cập, Malaysia...có nhu cầu rất lớn về hương thắp.

Xuất phát từ chính sách ưu đãi của nhà nước đối với các cơ sở sản xuất làm ra hàng hoá, sản phẩm  xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu của thị trường ngoài nước, được sự tư vấn giúp đỡ hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc, Cơ sở sản xuất Tạ Đình Văn, xã Hoàng Đan – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất để phục vụ xuất khẩu.

Trước khi chưa được hỗ trợ đầu tư mua Máy bắn que hương máy tự động , doanh thu của cơ sở sản xuất Tạ Đình Văn đạt 48 tỷ đồng/năm và công suất đạt được 250 tấn/tháng với số lượng 40 công nhân thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

Dự khiến doanh thu khi đi vào sản xuất ổn định là 52,8 tỷ đồng/năm, công suất sản phẩm đạt 300 tấn/tháng. tạo công ăn việc làm cho 50 lao động, với mức lương ổn định từ 3 triệu đồng người/tháng lên 4 triệu đồng người/tháng. Ngoài ra, khi ứng dụng máy móc thiết bị mới giúp cho cơ sở tiết kiệm được thời gian sản xuất, máy móc chạy ổn định, sản phẩm làm ra có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu rất lớn của thị trường.

Đề án được thực hiện đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương, qua việc sử dụng tổng số 50 người hầu hết là người ở địa phương. Đề án triển khai mang lại hiệu quả tốt cho xã hội, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương hiện nay.


Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: