Hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2020

16/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 20/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc về thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2020; Kế hoạch số 69/KH-SCT, số 70/KHSCT ngày 18/8/2020 của Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng chống ma túy và tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm năm 2020.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2020

Sáng ngày 10/11/2020, Tại Hội trường Sở Công Thương, Sở Công thương Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng cảnh sát hình sự - Công An tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2020.

Tới dự và khai mạc hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Phúc, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe, truyền đạt, phổ biến những vấn đề cơ bản nhất về công tác phòng chống tội phạm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành công thương trong công tác phòng chống tội phạm; phát huy vai trò trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ; triển khai kịp thời hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tội phạm.

Đây là cơ sở giúp cán bộ công chức, viên chức nắm vững kiến thức về  phòng, chống ma túy, cũng như các kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật củng cố hoàn thiện và phát huy cơ chế phối hợp họat động, phổ biến giáo dục pháp luật giữa các ngành, các cấp, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, nâng cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức trong công tác chuyên môn.

 


Tuấn Khanh

Trung tâm TT&XTTM


Các tin đã đưa ngày: