Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển Công nghiệp

01/03/2019

Ngày 20/12/2018, Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Công Thương, Thanh tra Sở Công Thương tổ chức công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tham dự buổi công bố kết luận có các thành viên đoàn thanh tra theo Quyết định số 274/QĐ-SCT ngày 12/11/2018 của Giám đốc Sở Công Thương, đại diện lãnh đạo Trung tâm KC & TVPT công nghiệp

          Trước đó, từ ngày 23/11 - 7/12/2018, Đoàn thanh tra của Sở Công Thương đã thanh tra tại Trung tâm KC & TVPT công nghiệp. Kết quả thanh tra cho thấy Giám đốc Trung tâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ bản đầy đủ theo các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng. Hằng năm đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng. Đã triển khai thực hiện công khai minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ; triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với đối tượng phải kê khai trong đơn vị và tổ chức công khai minh bạch theo quy định, thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo, nộp và lưu trữ hồ sơ cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, Trung tâm chưa xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền chưa sâu rộng; chưa tổ chức hội nghị riêng, chưa chuyên sâu, còn lồng ghép, chất lượng còn hạn chế;  chưa có nhiều chuyên đề, còn nặng về phổ biến văn bản. Việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho chương trình khuyến công chưa đảm bảo theo đúng kế hoạch.

          Qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu Giám đốc Trung tâm thường xuyên chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, coi đó là công việc thường xuyên của đơn vị. Tăng cường, quan tâm hơn nữa đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Hằng năm có sơ kết, đánh giá trên các mặt công tác, xác định những tồn tại, hạn chế còn tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là thực hiện các giải pháp phòng ngừa cho cụ thể, sát thực tế, phù hợp với đơn vị; đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng. Thực hiện việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho chương trình khuyến công đảm bảo theo đúng kế hoạch.

          (Đính kèm nội dung kết luận thanh tra số 06/KL-SCT ngày 14/12/2018)

 


Trần Thị Kim Dung

Phòng Thanh tra


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: