Hội nghị, hội thảo chuyên đề phát triển CN – TTCN, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm nguyên liệu cho các cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất kinh doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc

31/07/2018

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Công Thương, Sáng 19/7/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty TNHH xanh GANAM tổ chức ‘ Hội nghị, hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm nguyên liệu cho các cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất kinh doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc’.

Tới dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Phúc; Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Các đồng chí đại diện phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Công Thương, phòng kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố, xã phường thị trấn có cụm Công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh; Các chuyên gia sản xuất sạch hơn, bảo vệ môi trường đến từ Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương…

Tại Hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về phương pháp luận và cách tiếp cận, những kiến thức, nội dung, các kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp công nghiệp và một số mô hình điển hình áp dụng SXSH, các cơ chế hỗ trợ tài chính và trình chiếu các bộ phim về SXSH… Các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về quá trình thực hiện sản xuất sạch hơn tại đơn vị mình đang thực hiện và được giải đáp những vấn đề liên quan đến SXSH. Hội thảo đã giới thiệu SXSH vào thực tế hoạt động sản xuất công nghiệp hiện nay, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm mức độ ô nhiễm, tăng sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo vệ tài nguyên và môi trường theo định hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay...

Theo Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020, phấn đấu đến năm 2020, 90% cơ sở sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch, 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH tiết kiệm được từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về SXSH; 90% các Sở Công thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đó, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về SXSH. Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá hoạt động SXSH cho một số cơ sở thuộc diện ưu tiên của tỉnh; hoàn thiện cơ chế, giải pháp thúc đẩy áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh; huy động nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, tài trợ tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng SXSH trong công nghiệp.


Tuấn Khanh

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại


Các tin đã đưa ngày: