Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc” tại cơ sở sản xuất Tạ Vinh Quang

24/01/2018

Ngày 29/09/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công thương, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sông Lô, UBND xã Phương Khoan và Cơ sở sản xuất mộc Tạ Vinh Quang tiến hành nghiệm thu đề án : “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc” theo chương trình khuyến công năm 2017.

Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc” tại cơ sở  sản xuất Tạ Vinh Quang

Đề án : “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc” tại Cơ sở sản xuất mộc Tạ Vinh Quang được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9/2017 với tổng kinh phí thực hiện hạng mục hỗ trợ máy móc thiết bị mới năm 2017 là 105 triệu. Trong đó, nguồn vốn do Trung tâm Khuyến công và TVPT công nghiệp hỗ trợ là 50 triệu đồng, với nguồn kính phí hỗ trợ của trung tâm, Cơ sở sản xuất mộc Tạ Vinh Quang đã đầu tư mua mới 01 máy phay liên hợp, 01 máy vanh, 01 máy đục, 01 máy bào cuốn. Việc áp dụng máy móc thiết bị mới vào sản xuất, giúp cơ sở nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm làm ra có chất lượng đồng đều, độ chính xác cao, thị trường tiêu thụ được mở rộng, giảm lao động thủ công, tạo việc làm cho 4 lao động chính với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng và 3-4 lao động thời vụ. Doanh thu cơ sở ước đạt 1 tỷ đồng/năm.

Không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, việc triển khai đề án được thực hiện có hiệu quả góp phần khuyến khích việc ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất cho các cơ sở sản xuất khác trên địa bàn, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương./.


Phan Thị Hoan

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: