Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất gạch không nung” tại Công ty TNHH MTV Nguyên Phúc

22/01/2018

Ngày 13/09/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công thương, UBND huyện Sông Lô, UBND xã Hải Lưu và Công ty TNHH MTV Nguyên Phúc tiến hành nghiệm thu đề án : “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất gạch không nung” theo chương trình khuyến công quốc gia năm 2017.

Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất gạch không nung” tại Công ty TNHH MTV Nguyên Phúc

   Đề án : “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất ống nhựa” tại Công ty TNHH MTV Nguyên Phúc  được triển khai từ tháng 7 kết thúc vào tháng 9/2017 với tổng kinh phí thực hiện hạng mục hỗ trợ máy móc thiết bị mới năm 2017 là 143 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn do Trung tâm Khuyến công và TVPT công nghiệp hỗ trợ là 60 triệu đồng, với nguồn kính phí hỗ trợ của trung tâm Công ty đã đầu tư mua mới 1 dây chuyền sản xuất gạch không nung. Dây chuyền  đi vào hoạt động  giúp cho khối lượng sản phẩm của Cty tăng lên ước tính doanh thu năm 2017 đạt 4 tỷ đồng, thu hút 12 lao động ở địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu/ người/tháng

   Không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, việc triển khai đề án được thực hiện có hiệu quả góp phần khuyến khích việc ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất cho các cơ sở sản xuất khác trên địa bàn, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương./.


Đinh Thị Hoan

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: