Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất” tại cơ sở sản xuất mộc Nguyễn Văn Tơ

29/09/2017

Ngày 12/09/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công thương, UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Đạo Trù và Cơ sở sản xuất mộc Nguyễn Văn Tơ tiến hành nghiệm thu đề án : “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc” theo chương trình khuyến công quốc gia năm 2017.

Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất” tại cơ sở  sản xuất mộc Nguyễn Văn Tơ

Đề án : “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc” tại Cơ sở sản xuất mộc Nguyễn Văn Tơ được triển khai từ tháng 5 kết thúc táng 8/2017 với tổng kinh phí thực hiện hạng mục hỗ trợ máy móc thiết bị mới năm 2017 là hơn 108 triệu. Trong đó, nguồn vốn do Trung tâm Khuyến công và TVPT công nghiệp hỗ trợ là 50 triệu đồng, với nguồn kính phí hỗ trợ của trung tâm Cơ sở sản xuất mộc Nguyễn Văn Tơ đã đầu tư mua mới 01 máy xẻ đứng CD80 Đồng Tháp Mười và 01 máy xẻ nằm DT700 Đăng Thao. 02 máy xẻ này đi vào hoạt động  giúp cho năng suất sản phẩm đạt 20m3/tháng, chất lượng sản phẩm được nâng cao, thị trường tiêu thụ được mở rộng, giảm lao động thủ công, doanh thu cơ sở đạt 80 triệu đồng/tháng,  cơ sở có 6 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu/ người/tháng

Không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, việc triển khai đề án được thực hiện có hiệu quả góp phần khuyến khích việc ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất cho các cơ sở sản xuất khác trên địa bàn, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương./.


Đinh Thị Hoan

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: