Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất ống nhựa” tại Công ty TNHH Thương Mại Khánh Hà

24/09/2017

Ngày 12/09/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công thương, UBND huyện Vĩnh Tường, UBND xã Việt Xuân và Công ty TNHH Thương mại Khánh Hà tiến hành nghiệm thu đề án : “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất ống nhựa” theo chương trình khuyến công quốc gia năm 2017.

Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất ống nhựa” tại Công ty TNHH Thương Mại Khánh Hà

Đề án : “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất ống nhựa” tại Công ty TNHH Thương mại Khách Hà được triển khai từ tháng 7 – 9/2017 với tổng kinh phí thực hiện hạng mục hỗ trợ máy móc thiết bị mới năm 2017 là hơn 840 triệu. Trong đó, nguồn vốn do Trung tâm Khuyến công và TVPT công nghiệp hỗ trợ là 195 triệu đồng, với nguồn kính phí hỗ trợ của trung tâm, Công ty đã đầu tư mua mới 01 máy trộn nóng cao cấp kiểu nằm SRLW800/2500. Thiết bị này đi vào hoạt động  giúp cho quy mô sản xuất của Cty tăng hơn 2000 tấn/1 năm, tạo việc làm cho gần 20 lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu/ người/tháng dự kiến doanh thu tăng khoảng 20 tỷ/năm

Không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, việc triển khai đề án được thực hiện có hiệu quả góp phần khuyến khích việc ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất cho các cơ sở sản xuất khác trên địa bàn, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương./.


Đinh Thị Hoan

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: