Bế giảng Khóa đạo tạo nghề đan tại cơ sở sản xuất Trần Văn Thuận

23/11/2017

Ngày 08/12/2016, tại UBND xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với phòng Công thương huyện Vĩnh Tường, UBND xã Yên Bình và Cơ sở sản xuất Trần Văn Thuận bế giảng khoá đào tạo truyền nghề đan lát cho 70 học viên.

Bế giảng Khóa đạo tạo nghề đan tại cơ sở sản xuất Trần Văn Thuận

Sau thời gian 3 tháng, các học viên đã được các kỹ thuật viên, những người lao động có tay nghề cao truyền dạy và thực hành các kỹ năng cơ bản về chuẩn bị nguyên liệu; kỹ thuật đan hàng tròn, hàng tròn dựng một vanh, hai vanh, bốn vanh; kỹ thuật hàng vuông, hàng chữ nhật, hàng ô van, giường gấp, ghế gấp, giỏ hoa... Học viên chủ yếu là người dân địa phương, thuộc các độ tuổi khác nhau đã thu xếp thời gian giữa công việc đồng áng và việc gia đình để học việc. Kết thúc khóa học có: 59 học viên xếp loại giỏi, 11 xếp loại khá; tạo thu nhập ổn định từ 3-4 triệu đồng/người/tháng.

Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình khuyến công năm 2016, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.


Đinh Thị Hoan

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: