Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất tôn lợp của Công ty Tôn Phương Nam”

04/09/2017

Ngày 31/08/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công thương, UBND huyện Vĩnh Tường, UBND xã Tân Tiến và Công ty TNHH Tôn Phương Nam tiến hành nghiệp thu đề án : “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn lợp” theo chương trình khuyến công quốc gia năm 2017.

Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất tôn lợp của Công ty Tôn Phương Nam”

Công ty TNHH Tôn Phương Nam là đơn vị được thành lập hơn 10 năm như ng Công ty đã khẳng định được chỗ đứng trong thị trường tôn của huyện, tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Sản phẩm chủ yếu là tôn lợp cách nhiệt, tôn mạ mầu, tôn sóng ngói …. Tuy nhiên, hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất chưa được quan tâm, cải tiến.Trước những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường tôn lợp, Lãnh đạo của Công ty TNHH Tôn Phương Nam luôn tìm cách thay đổi theo hướng sản xuất hiện đại, để bắt kịp nhu cầu mẫu mã, chất lượng sản phẩm.

Xuất phát từ chính sách ưu đãi của nhà nước và nhu cầu của thị trường, lãnh đạo công ty TNHH Tôn Phương Nam phối hợp với Trung tâm Khuyên công và TVPT Công nghiệp Vĩnh Phúc thực hiên đề án : “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn lợp”. Công ty đã đầu tư hệ thống máy dập tôn sóng với tổng kinh phí thực hiện 1,1 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia là 195 triệu đồng. Hệ thống thiết bị đi vào hoạt động tạo ra các sản phẩm như tốn 6 sóng, 11 sóng, tôn bọc xốp có chất lượng và tính thẩm mỹ cao cho thị trường. Dự kiến doanh thu năm 2017 của công ty đạt 198.075 triệu đồng, tạo việc làm cho 46 lao động với mức thu nhập bình quân 4 triệu/người/tháng./.


Phan Thị Hoan

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: