Mức giá bán lẻ khuyến nghị của Chi nhánh Công ty cổ phần Eneright Việt Nam - Nhà máy Eneright kể từ ngày 5/8/2017

21/09/2017

Theo đó, Chi nhánh Công ty cổ phần Eneright Việt Nam - Nhà máy Eneright thông báo bảng kê mức giá bán lẻ khuyến nghị đối với sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng công thức đang bán trên thị trường của Công ty cụ thể theo file đính kèm./.


Kim Dung

Phòng Quản lý thương mại


Các tin đã đưa ngày: