Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất – máy cắt đá CNC”

13/03/2017

Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương, phòng Công Thương huyện Yên Lạc, UBND xã Tam Hồng và Doanh nghiệp tư nhân Đá ốp lát Gragito Tân Chính, tiến hành nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất – máy cắt đá CNC ”.

Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất – máy cắt đá CNC”

        Xuất phát từ chính sách ưu đãi của nhà nước đối với các cơ sở sản xuất làm ra hàng hoá, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong tỉnh và cả nước, được sự tư vấn giúp đỡ hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc, DNTN Đá ốp lát Gragito Tân Chính đã đầu tư thêm máy cắt đá CNC nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dự khiến khi đầu tư thêm máy cắt đá CNC  tạo công ăn việc làm cho 10 lao động, với mức lương ổn định 4-5 triệu đồng/người/tháng.

          Đề án được thực hiện đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương thông qua việc sử dụng tổng số 12 người lao động chính và một số lao động thời vụ. Đề án triển khai mang lại hiệu quả tốt cho xã hội, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương hiện nay.

          Tại buổi nghiệm thu, Doanh nghiệp có kiến nghị với Trung tâm khuyến công và chính quyền địa phương trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thêm máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu suất cho doanh nghiệp./.


Nguyễn Thanh Hải

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin đã đưa ngày: