Tập huấn "Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong ngành Giao thông Vận tải".

10/11/2016

Ngày 07 tháng 11 năm 2016, tại Khách sạn Thái Dương, Trung tâm Năng lượng - Sở Công Thương Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Tập huấn "Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong ngành Giao thông Vận tải". Tham dự lớp Tập huấn có lãnh đạo Sở Công Thương; lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải; đại diện các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong ngành giao thông vận tải;...

Tập huấn "Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong ngành Giao thông Vận tải".

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ góp phần bảo vệ sự trong lành của môi trường, đảm bảo nhu cầu điện mà còn là một biện pháp để “tiết kiệm tiền” cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Những nội dung của buổi tập huấn đã cung cấp thông tin kịp thời, sát với thực tiễn, giúp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội biết, hiểu và thực hiện nghiêm các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phối hợp, hợp tác, gắn kết giữa các ngành các cấp, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trong hoạt động, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Các Đại biểu tham gia cho rằng cần thiết phải có thêm nhiều Chương trình tập huấn thực tế như này để các cán bộ có cơ hội được trao đổi, thảo luận và thu thập kiến thức chuyên môn.

Thông qua Tập huấn nhằm tuyên truyền các biện pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng, năng lực quản lý Nhà nước cho các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong Giao thông Vận tải.


Duy Cường

Trung tâm Năng lượng


Các tin đã đưa ngày: