Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ Khuyến công cấp xã, phường, thị trấn năm 2016

07/09/2016

Ngày 29/08/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ Khuyến công cấp xã, phường, thị trấn năm 2016.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ Khuyến công cấp xã, phường, thị trấn năm 2016

Tham dự hội nghị bồi dưỡng có ông Nguyễn Thành Đô – Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công thương cùng toàn thể các cán bộ phòng Công thương, Kinh tế của 9 huyện, thị, thánh phố và 121 cán bộ Khuyến công các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được diễn ra trong vòng 03 ngày (29, 30, 31/8/2016), trong đó 01 ngày đi thực tế trao đổi kinh nghiệm.

Trong thời gian 03 ngày, các học viên sẽ được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp giới thiệu, hướng dẫn về: Một số vấn đề về chính sách phát triển công nghiệp và TTCN trên địa bàn tỉnh; Cập nhật, phổ biến một số văn bản QPPL mới liên quan đến nội dung khuyến công của Trung ương và địa phương; Bồi dưỡng  nghiệp vụ về công tác khuyến công (Công tác tổng hợp báo cáo khuyến công, Xây dựng triển khai quản lý các đề án Khuyến công, Hướng dẫn các thủ tục hồ sơ liên quan đến nội dung xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ máy móc thiết bị, đào tạo nghề TTCN, xúc tiến thương mại)

Theo đó, các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên báo cáo các chuyên đề, trực tiếp trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác quản lý công nghiệp; quản lý và hỗ trợ các chương trình khuyến công, đào tạo nghề cho lao động nông thôn,…và được đi thăm quan thực tế tại tỉnh Nam Định.


Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: