Triển khai năm cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm 2016 thuộc lĩnh vực ngành Công thương quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

23/05/2016

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến của các cơ sở kinh doanh bánh, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, tinh bột,…nhóm hàng thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý.

Ngày 13/5/2016, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-SCT về việc triển khai năm cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm 2016 thuộc lĩnh vực ngành Công thương quản lý trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu cụ thể là phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời việc lưu thông, buôn bán các loại thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi gian lận thương mại trong sản xuất, buôn bán thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm duy trì và thực hiện đúng theo quy định; 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công thương quản lý được phổ biến tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; phấn đấu 100% các cơ sở kinh doanh thực phẩm cam kết không kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa cơ quan QLTT với các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch cũng đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra, kiểm soát .

Bên cạnh đó, giao Chi cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và UBND các cấp huyện, thành thị triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng, lĩnh vực do ngành Công thương quản lý; tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình kịp thời pháp hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và các hoạt động gian lận thương mại liên quan đến an toàn thực phẩm; tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện của Sở Công thương theo quy định.

Phòng Quản lý thương mại: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn các siêu thị, trung tâm thương mại và các chợ trên địa bàn tỉnh tự kiểm tra chất lượng thực phẩm an toàn, xây dựng đề xuất triển khai các mô hình điểm kiểm soát an toàn thực phẩm.

Thanh tra Sở phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các mặt hàng thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công thương quản lý.

Phòng Pháp chế chủ trì phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, phòng Quản lý thương mại rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách đề xuất Giám đốc Sở, báo cáo cơ quan có thẩm quyền các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý thị trường, Thanh tra, Phòng Quản lý thương mại tập trung triển khai công khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, thường xuyên công khai kết quả, kiểm tra, xử lý  của các lực lượng chức năng trên bản tin Sở Công thương Vĩnh Phúc.


Mai Tuyết

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại


Các tin đã đưa ngày: