Nghiệm thu đề án hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc cơ sở Phạm Quang Hùng và cơ sở Phạm Thị Tuyên (06/09/2016)

Sáng 25/08/2016, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Vĩnh Phúc đã phối hợp với phòng quản lý Công nghiệp – Sở Công thương; Phòng Công thương huyện Yên Lạc; UBND TT Yên Lạc và hai cơ sở sản xuất mộc là cơ sở Phạm Quang Hùng và cơ sở Phạm Thị Tuyên tiến hành nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc”.

Nghiệm thu đề án hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc hai cơ sở sản xuất mộc Phạm Quang Hùng và Phạm Thị Tuyên (31/08/2016)

Sáng 25/08/2016, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Vĩnh Phúc đã phối hợp với phòng quản lý Công nghiệp – Sở Công thương; Phòng Công thương huyện Yên Lạc; UBND TT Yên Lạc và hai cơ sở sản xuất mộc là cơ sở Phạm Quang Hùng và cơ sở Phạm Thị Tuyên tiến hành nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc”.

Khai giảng khóa đào tạo nghề may công nghiệp tại Công ty Cổ phần may Kim Nguyễn (30/08/2016)

Ngày 12/08/2016 tại Thị trấn Yên Lạc huyện Yên Lạc, Trung Tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương; UBND Thị trấn Yên Lạc và Công ty cổ phần may Kim Nguyễn tổ chức khai giảng khoá đào tạo, truyền nghề may công nghiệp.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (22/08/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 09-KH/ĐUSCT, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Đảng ủy Sở Công Thương về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nghiệm thu đề án Hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất cửa nhựa lõi thép cho Công ty cổ phần đầu tư Thái Dũng (18/08/2016)

Ngày 12/08/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với phòng Công Thương huyện Vĩnh Tường, UBND xã Vĩnh Sơn và Công ty cổ phần (CP) đầu tư Thái Dũng tiến hành nghiệm thu đề án “ Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị sản xuất cửa nhựa lõi thép”.

Nghiệm thu đề án hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc cơ sở Đại Tuấn Hưng và cơ sở Dương Thị Nam. (15/08/2016)

Sáng 10/08/2016, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Vĩnh Phúc đã phối hợp với phòng quản lý Công nghiệp – Sở Công thương; UBND TT Yên Lạc và hai cơ sở sản xuất mộc là cơ sở Đại Tuấn Hưng và cơ sở Dương Thị Nam tiến hành nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc”.

Nghiệm thu đề án Hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất mộc gia dụng tại Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Thắng (10/08/2016)

Ngày 09/08/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công thương, phòng Công thương huyện Lập Thạch, UBND xã Xuân Lôi và Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Thắng tiến hành nghiệm thu đề án “ Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị sản xuất mộc gia dụng”.

Nghiệm thu đề án hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc gia dụng tại cơ sở sản xuất mộc Bùi Văn Dần. (09/08/2016)

Để hỗ trợ, khuyến khích, giúp đỡ các cơ sở sản xuất tiếp cận công nghệ sản xuất mới, hàng năm Trung tâm khuyến công đã tổ chức hỗ trợ mua máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm lao động thủ công, hạ giá thành sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường, và thay thế hàng nhập khẩu…Theo kế hoạch khuyến công 2016 đã được phê duyệt, ngày 04/08/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc đã phối hợp với phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương, phòng Công thương huyện Tam Dương và UBND xã Hoàng Hoa tiến hành nghiệm thu đề án hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất mộc tại cơ sở sản xuất mộc Bùi Văn Dần.

Nghiệm thu đề án Hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất mộc Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Hải (04/08/2016)

Ngày 03/08/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương, UBND xã Yên Phương và Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Hải tiến hành nghiệm thu đề án “ Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị sản xuất mộc”.

Hội nghị tập huấn khóa bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp theo chương trình khuyến công năm 2016. (01/08/2016)

Ngày 20 tháng 07 năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng kinh tế Thành phố Vĩnh Yên và Trường Đại học Thành Đô (Từ Liêm – Hà Nội) tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng Quản trị kinh doanh, khởi sự Doanh nghiệp theo chương trình khuyến công năm 2016. Khóa tập huấn diễn ra 3 ngày.
Các tin đã đưa ngày: