Khuyến công Vĩnh Phúc đối với hoạt động đào tạo nghề (22/09/2014)

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc (TVPTCN) đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động đào tạo nghề cho người lao động đặc biệt là lao động tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc (22/09/2014)

Sáng ngày 06/8/2014, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Vĩnh Phúc đã phối hợp với phòng Công thương huyện Vĩnh Tường và phòng Công thương huyện Yên Lạc, tiến hành nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc” tại Công ty TNHH Một thành viên Đăng Hưng – xã Thượng Trưng huyện Vĩnh Tường và cơ sở sản xuất Nguyễn Tuấn Nam – Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc

Nghiệm thu Đề án " Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc". (22/09/2014)

Ngày 11/7/2014, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Công thương huyện Sông Lô, UBND xã Nhạo Sơn tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc” tại Cơ sở sản xuất Nguyễn Tuấn Mạnh.

Nghiệm thu Đề án " Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc" (22/09/2014)

Ngày 11/7/2014, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Công thương huyện Sông Lô, UBND xã Nhạo Sơn tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mộc” tại Cơ sở sản xuất Nguyễn Tuấn Mạnh

Khai giảng khoá đào tạo, truyền nghề may công nghiệp năm 2014 (22/09/2014)

Ngày 17/07/2014 tại UBND xã Bàn Giản - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty TNHH một thành viên may Anh Tuấn và Phòng Công Thương huyện Lập Thạch, tổ chức khai giảng khóa đào tạo, truyền nghề may công nghiệp theo chương trình khuyến công năm 2014.

Thông tư mới số 26/2014/TTLT-BTC-BCT (12/09/2014)

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, liên Bộ Tài chính- Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. Thông tư này thay thế Thông tư số 125/2009/TTLT-BTC-BCT.

Đào tạo nghề may công nghiệp theo chương trình khuyến công năm 2014 (12/09/2014)

Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2014, ngày 29-8-2014 Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với công ty Cổ phần thương mại XNK Tùng Mai; công ty TNHH Lâm Hoàng Tuấn, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên và Trung tâm dạy nghề Minh Tâm – Phúc Yên đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo, truyền nghề may công nghiệp cho 350 lao động nông thôn.

Nâng cao nhận thức của cơ sở về Nghị định 45/2012/NĐ_CP (12/09/2014)

Ngày 21 tháng 5 năm 2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về Khuyến công, theo đó Nghị định số 45/2012/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định số 134/2004/NĐ-CP của Chính Phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

Góp phần đẩy mạnh sản xuất công nghiệp nông thôn. (12/09/2014)

Thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2011-2015, thời gian qua hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được đẩy mạnh. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH-HĐH, phát triển đa dạng ngành nghề TTCN, khôi phục các làng nghề truyền thống, chuyển dịch cơ cấu lao động đào tạo và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn, khôi phục và phát triển nhiều ngành nghề, làng nghề.
Các tin đã đưa ngày: