Biểu mẫu khai báo năng lực SX của doanh nghiệp cơ khí chế tạo, đóng tàu, cơ khí giao thông vận tải, cơ khí phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến, trang thiết bị y tế, thiết bị điện và thiết bị đồng bộ trên địa bàn tỉnh

23/04/2015

Biểu mẫu khai báo năng lực SX của doanh nghiệp cơ khí chế tạo, đóng tàu, cơ khí giao thông vận tải, cơ khí phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp và  công nghiệp chế biến, trang thiết bị y tế, thiết bị điện và thiết bị đồng bộ trên địa bàn tỉnh


Phòng Kế hoạch và Đầu tư


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: