Thông báo số 115/TB-SCT ngày 25/11/2021 của Sở Công Thương về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức vào làm việc tại sở Công Thương năm 2021

25/11/2021

Các tin đã đưa ngày: