Thông báo số 110/TB-SCT ngày 15/11/2021 của Sở Công Thương Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức vào làm việc tại Sở Công Thương năm 2021.

24/11/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: