Thông báo số 295/TB-BCT ngày 12/11/2021 của Bộ Công Thương kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương năm 2021.

16/11/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: