Thông báo số 103/TB-SCT ngày 01/11/2021 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc phân công trực công vụ, phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021)

01/11/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: