Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

11/08/2020

THÔNG BÁO

Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp

         Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cần tuyển 01 chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

          1. Đối tượng đăng ký tham gia dự thi

a) Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch tại chỗ của chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp đang công tác tại phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp.

b) Công chức thuộc các phòng chuyên môn khác của Sở Công Thương; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp và được quy hoạch của chức danh Trưởng phòng và tương đương.

          2. Đối tượng được đề cử tham gia dự thi

a) Công chức không nằm trong quy hoạch Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp hoặc chức danh tương đương (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp) nhưng đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển được tập thể lãnh đạo Sở Công Thương đề cử và được Đảng ủy Sở Công Thương đồng ý bằng văn bản.

b) Đối tượng được đề cử tham gia dự thi phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).

3. Đối tượng bắt buộc đăng ký dự thi

Công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh cần thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi; nếu không đăng ký dự thi thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch sẽ bị xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

Đối tượng quy định tại Điểm này được quyền không đăng ký tham gia dự thi trong các trường hợp sau:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII):

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ.

          - Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

          b) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của các bộ, ngành trung ương, Quy định số 05-QĐi/TU ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Sở về tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển:

          - Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển.

- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đã qua lớp bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.

- Được cơ quan sử dụng công chức, viên chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển đề cử.

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

- Phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao theo kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

c) Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển.

d) Gia đình (vợ hoặc chồng, con) chấp hành đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ th

Công chức tham gia thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp phải tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Quản lý kinh tế, Điện, Thương mại.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đăng trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử Sở Công Thương, địa chỉ: soct.vinhphuc.gov.vn);

2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 do Bộ Nội vụ ban hành, được cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi trong đó có ghi nhận xét đánh giá;

3. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của tập thể đơn vị, lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức, viên chức và xác nhận của lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền);

4. Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

5. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi người dự thi đang công tác;

6. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

7. Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

8. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh thi tuyển;

9. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

10. Văn bản đồng ý của Đảng ủy Sở Công Thương đối với trường hợp người tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi không công tác tại phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp.

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/8/2020 đến hết ngày 03/9/2020 tại Văn phòng Sở Công Thương vào tất cả các ngày làm việc (trong giờ hành chính).

          Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

          Địa chỉ: 16 Lý Thái Tổ - Đống Đa – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

          Điện thoại: 0211.3862.477.

(Có Kế hoạch cụ thể đính kèm)

 

 

Các tin đã đưa ngày: