DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM (Tháng 7 năm 2019 Lần 1)

05/08/2019

SỞ CÔNG CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

PHÒNG QUẢN LÝ TM

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Vĩnh Phúc,  ngày    tháng 7 năm 2019.

 

DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

(Tháng 7 năm 2019 Lần 1)

 

STT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TỰ

CÔNG BỐ

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚ

1

CÔNG TY TNHH HÀ ANH

 

Km 13+500, quốc lộ 2, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bia hơi Hà Nội -JSC

 

06/HA/2019

- Bản phô tô công chứng Phiếu kiểm nghiệm số 3100H9/QC-PTN HS ngày 09/7/2019 do Trung tâm chứng nhận phù hợp – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

-  Bản phô tô GCN đăng ký DN số 2500207292 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 04/01/2001; cấp thay đổi lần thứ 5, ngày 25/02/2019;

- Bản phô tô GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP số 01/GCNATTP-SCT        Ngày cấp 25/4/2019.Nơi cấp: Sở Công Thương Vĩnh Phúc.

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 

2

Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Khách sạn DIC STAR

Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bánh trung thu DIC STAR nhân Đậu đỏ;

-  Bánh trung thu DIC STAR nhân Khoai môn;

 - Bánh trung thu DIC STAR nhân Đậu xanh trứng muối;

- Bánh trung thu DIC STAR nhân Mè đen;

- Bánh trung thu DIC STAR nhân Sen trà xanh;

- Bánh trung thu DIC STAR nhân Sen trứng muối;

 

 

 

 

- 05/BTT/DICStar

- 02/BTT/DICStar

- 04/BTT/DICStar

- 06/BTT/DICStar

- 03/BTT/DICStar

- 01/BTT/DICStar

- 06 Bản phô tô công chứng  Phiếu kiểm nghiệm số:  19MGTP 144; 19MGTP 145; 19MGTP 146; 19MGTP 147; 19MGTP 148; 19MGTP 149  ngày 31/5/2019 do Trung tâm Kiểm nghiệm – Sở Y tế Vĩnh Phúc;

-  Bản phô tô GCN đăng ký hoạt động chi nhánh số 3500101107-027 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 22/8/2018;

- Bản phô tô GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP số 04/GCNATTP-SCT        Ngày cấp 26/6/2019.Nơi cấp: Sở Công Thương Vĩnh Phúc.

- Hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm dự kiến;

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: