Thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Lý Nhân

29/05/2019

Thực hiện văn bản số 364/UBND-CN2 ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Công thương thông tin về thu hút đầu tư CCN Lý Nhân như sau:

- Tên cụm: Cụm công nghiệp Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường.

- Địa điểm: Thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường

- Quy mô diện tích cụm công nghiệp:

+ Diện tích quy hoạch chi tiết: 4,118ha.

+ Hiện trạng sử dụng đất: Đã đầu tư và cho thuê diện tích 0,98ha.

+ Diện tích còn lại: 3,138ha (Hiện trạng chủ yếu là đất lúa).

- Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ bản kết cấu hạ tầng đồng bộ cho các doanh nghiệp; các cơ sở sản xuất, hộ sản xuất ở làng nghề rèn xã Lý Nhân; đưa các cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của làng nghề, giữ gìn làng nghề truyền thống của địa phương.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 36 tỷ đồng.

- Cơ quan đăng ký danh mục: Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thời gian đăng tải: 15 ngày.

- Nội dung chú ý: Nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư, kinh doanh CCN Lý Nhân; đề nghị có văn bản đề nghị làm chủ đầu tư CCN Lý Nhân gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Công thương và liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công thương Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211 3845 401.

 

Các tin đã đưa ngày: