Thông báo số 1210-TB/TU ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư, phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

09/04/2018

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: