Thông báo số 569/TB-SCT ngày 15/12/2017 về việc thực hiện Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

15/12/2017

Các tin đã đưa ngày: