Thông báo số 167/TB-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tổ chức chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với Doanh nhân hằng tuần.

06/10/2016

Các tin đã đưa ngày: