Thông báo tham dự Hội thảo “ Giới thiệu thị trường tiềm năng một số nước khu vực Đông Bắc Á”

21/10/2014

Thông báo tham dự Hội thảo “ Giới thiệu thị trường tiềm năng một số nước khu vực Đông Bắc Á”

 

             Kính gửi các doanh nghiệp!

         Cục Công Nghiệp địa phương - Bộ Công Thương phối hợp với Vụ châu Á Thái Bình Dương - Sở Công Thương Phú Thọ tổ chức Hội Thảo "Giới thiệu thị trường tiềm năng một số nước khu vực Đông Bắc Á" (trọng tâm là thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc). Hội thảo này giúp tư vấn cho các doanh nghiệp chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược xuất khẩu sang thị trường khu vực Đông Bắc Á; nâng cao kỹ năng khai thác thông tin, tìm kiếm đối tác xuất khẩu.

         Sở Công Thương Vĩnh Phúc gửi kèm theo thư này Giấy mời đến các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự Hội thảo. 

         Rất mong được sự quan tâm của các doanh nghiệp./.

Các tin đã đưa ngày: