TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

22/08/2014

Theo nội dung Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương về ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng theo quy định, ngày 13/8/2014 Sở Công Thương ban hành văn bản số 662/SCT – PC, theo đó yêu cầu các HTX dịch vụ điện, các đơn vị kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến đăng ký lại mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt, theo Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại hợp đồng theo mẫu kể từ 01/9/2014 đến hết tháng 15/12/2014 tại Bộ phận Một cửa – Sở Công Thương.

Các tin đã đưa ngày: