Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của Ban Chỉ huy quân sự Sở Công Thương Vĩnh Phúc (08/04/2021)

Thông báo số 01/TB-BCHQS ngày 05/04/2021 của Ban Chỉ huy quân sự Sở Công Thương về việc sử dụng mẫu con dấu của Ban Chỉ huy quân sự Sở Công Thương Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: