Sở Công Thương công bố Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hồng Quân.

29/07/2019

Ngày 31/5/2019, Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Công Thương, Thanh tra Sở Công Thương tổ chức công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hồng Quân.

Trước đó, từ ngày 22/4 - 3/5/2019, Đoàn thanh tra của Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hồng Quân. Kết quả thanh tra cho thấy: Doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý để hoạt động kinh doanh xăng dầu, thực hiện chế độ kiểm định thiết bị theo định kỳ, đã thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định của nhà nước; thực hiện giá bán lẻ xăng theo quy định. Đơn vị đã thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đăng ký thời gian bán hàng; kinh doanh có hiệu quả; treo biển hiện thương nhân nhượng quyền đúng quy định; xây dựng cửa hàng theo đúng quy chuẩn về thiết kế cửa hàng. Tuy nhiên, đơn vị chưa thực hiện niêm yết công khai Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị đo lường tại cửa hàng xăng dầu. Và đã thực hiện mua bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Chánh thanh tra Sở Công Thương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đơn vị với số tiền 40.000.000 đồng.

Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu đơn vị thực hiện ngay việc niêm yết công khai Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị đo lường tại cửa hàng xăng dầu và chấm dứt việc mua bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Đồng thời, thường xuyên bảo đảm các điều kiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

(Đính kèm nội dung kết luận thanh tra số 02/KL-SCT ngày 28/5/2019

 


Kim Dung

Phòng Thanh tra


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: