Công bố Quyết định thanh tra tại Điện lực Tam Đảo và Điện lực Lập Thạch

07/09/2018

Ngày 30/8/2018, tại trụ sở Điện lực Tam Đảo, Thanh tra Sở Công Thương đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực tại Điện lực Tam Đảo và Điện lực Lập Thạch thuộc công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Văn Dũng - Chánh thanh tra Sở Công Thương, ông Lê Đức Thuận - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Ngọc Khánh - Phó giám đốc Điện lực Tam Đảo, ông Phạm Hải Đăng - Phó giám đốc Điện lực Lập Thạch, cùng đại diện các phòng ban của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Điện lực Tam Đảo và Điện lực Lập Thạch.

Công bố Quyết định thanh tra tại Điện lực Tam Đảo và Điện lực Lập Thạch

Theo Quyết định số 182/QĐ-SCT ngày 08/8/2018 cùa Giám đốc Sở Công Thương. Thanh tra Sở Công Thương sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực tại 02 đơn vị hoạt động điện lực nói trên.

          Thời gian thanh tra 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra tại đơn vị. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Dũng - Chánh thanh tra Sở Công Thương làm Trưởng đoàn.

          Cũng theo Quyết định 182/QĐ-SCT, thành viên giám sát cuộc Thanh tra là ông Trần Xuân Hải - Phó Chánh thanh tra Sở Công Thương thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: Đây là cuộc thanh tra  theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 307/QĐ-SCT ngày  08/12/2018. Ông đề nghị các đơn vị là đối tượng được thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra. Điện lực Tam Đảo và Điện  lực Lập Thạch có trách nhiệm phân công đầu mối, bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn thanh tra và tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đối với đoàn thanh tra, Chánh thanh tra yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt./.


Kim Dung

Phòng Thanh tra


Các tin đã đưa ngày: