Quyết định số 274/QĐ-SCT ngày 01/12/2015 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Nội quy tiếp công dân.

29/08/2018

Ngày 01/12/2015 Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 274/QĐ-SCT  về Nội quy tiếp công dân.


Kim Dung

Phòng Thanh tra


Các tin đã đưa ngày: