Sở Công Thương công bố Kết luận thanh tra tại 02 Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

31/07/2018

Ngày 05 và 06/6/2018. Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Công Thương, Thanh tra Sở Công Thương tổ chức công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Dịch vụ kỹ thuật T.Đ và Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Nghĩa Bình.

Trước đó, từ ngày 24/4 - 08/5/2018, Đoàn thanh tra của Sở Công Thương đã thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Dịch vụ kỹ thuật T.Đ, từ ngày 26/4-10/5/2018 thanh tra tại Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Nghĩa Bình. Kết quả thanh tra cho thấy nhìn chung hai doanh nghiệp đều đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu, đã tổ chức niêm yết thời gian bán hàng, nội quy phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng. Giám đốc Sở Công Thương đề nghị 2 doanh nghiệp thường xuyên bảo đảm các điều kiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 11/2013/TT-BTC ngày 18/6/2013 của Bộ Công thương Ban hành quy chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và các quy định khác có liên quan và niêm yết công khai Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị đo lường tại cửa hàng, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại vị trí dễ nhìn, dễ quan sát.


Kim Dung

Phòng Thanh tra


Các tin đã đưa ngày: